Nume cont auditor energetic:

Parola:

ABONARE NEWSLETTER

OK

STIRI & COMUNICATE DE PRESA

24 mai 2024, ora 10:01
COMUNICAT O.A.E.R. privind aplicarea corectă a Mc001/2022 după elaborarea și publicarea [...]
23 mai 2024, ora 11:32
REHVA MechTalks, REHVA Annual Meeting și ClimaMed Istanbul 2024   Istanbul a găzduit [...]
17 apr 2024, ora 14:27
Revista Ingineria Instalațiilor Nr. 1 / 2024, Anul XLVI   A apărut primul număr [...]
19 mar 2024, ora 10:32
Declarație comună privind EPBD revizuită   Noi, organizațiile subsemnate, ne exprimăm [...]
19 mar 2024, ora 10:13
   Prof. univ. dr. arh. Șerban Țigănaș Decanul Facultății de Arhitectură din [...]

PUBLICITATE

PARTENERI

REHVA

SPONSORI EVENIMENTE

Prezentarea Asociaţiei

Prezentarea Asociaţiei OAER

ORDINUL AUDITORILOR ENERGETICI DIN ROMÂNIAScopul constituirii asociaţiei ORDINUL AUDITORILOR ENERGETICI DIN ROMÂNIA este de a crea cadrul organizatoric în vederea promovării măsurilor, conceptelor şi acţiunilor care să conducă la susţinerea intereselor profesionale precum şi la creşterea şi perfecţionarea activităţii absolvenților de învățământ superior de lungă durată și specialiștilor din cercetare, proiectare, executare şi exploatare, pentru realizarea unor clădiri performante energetic. OAER asigură totodată cadrul instituţional, material şi social adecvat de manifestare a membrilor săi, reprezentând și ocrotind interesele auditorilor energetici pentru clădiri.

Obiectivele principale ale activităţii OAER sunt:

 • ridicarea nivelului ştiinţific şi de pregătire profesională a specialiştilor din domeniul certificării şi auditului energetic, eficienţei energetice a clădirilor şi instalaţiilor aferente, clădirilor pasive, clădirilor verzi, clădirilor ”zero energie” etc.;
 • promovarea ştiinţei şi tehnicii moderne în domeniul eficienței energetice a clădirilor şi instalaţiilor aferente;
 • dezvoltarea pieței de servicii de certificare și auditare energetică a clădirilor și instalațiilor aferente;
 • dezvoltarea mediului de afaceri și parteneriatelor în domeniul eficienței energetice a clădirilor și instalațiilor aferente;
 • sprijinirea şi promovarea tinerilor care dovedesc calităţi profesionale deosebite;
 • promovarea schimbului de idei între toţi membrii OAER, între membrii OAER și ai altor asociații profesionale;
 • asigurarea documentării tehnice în domeniul eficienței energetice a clădirilor şi instalaţiilor aferente;
 • participarea la elaborarea şi analiza actelor normative, a prescripţiilor tehnice şi a programelor de cercetare din domeniul certificării şi auditării energetice a clădirilor şi instalaţiilor aferente;
 • sprijinirea iniţiativelor privind perfecţionarea activităţii din învăţământ, cercetare, proiectare, execuţie şi exploatare din domeniul eficienței energetice a clădirilor şi instalaţiilor aferente;
 • susţinerea revendicărilor profesionale ale corpului auditorilor energetici pentru clădiri;
 • promovarea legalităţii şi a eticii profesionale în activitatea tehnică şi în relaţiile dintre toţi membrii OAER;
 • asigurarea asistenţei tehnice, la cerere, în cazul unor litigii tehnice, sau a semnalării unor divergenţe tehnice între membrii OAER;
 • asigurarea asistenţei tehnico-ştiinţifice sau a expertizei tehnice prin experţi tehnici atestaţi, la cerere, pentru soluţionarea unor probleme de importanţă deosebită;
 • promovarea solidarităţii de breaslă prin sprijinirea membrilor aflaţi în dificultate;
 • susţinerea şi consolidarea statutului social al auditorului energetic pentru clădiri;
 • dezvoltarea de programe de asistență socială pentru membrii săi.

Principalele activităţi desfăşurate de asociaţia ORDINUL AUDITORILOR ENERGETICI DIN ROMÂNIA sunt:

 • organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice cum ar fi conferinţe, simpozioane, mese rotunde și expoziţii de specialitate, vizite şi întâlniri pe tematici din domeniile energeticii şi protecţiei mediului asociate sectorului clădirilor, asigurând cu precădere accesul la aceste manifestări al membrilor săi;
 • orice manifestări profesionale sau științifice care pot fi utile specialiştilor şi elaboratorilor de politici, strategii şi programe privind consumurile de energie din sectorul clădirilor;
 • organizarea cursurilor de pregătire a specialiștilor (ingineri și arhitecți) în vederea participării la examenele de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri, gradul I și II;
 • organizarea cursurilor de pregătire a specialiștilor (ingineri, arhitecți, subingineri, tehnicieni, muncitori etc.) în vederea participării la examenele de autorizare a personalului calificat pentru proiectarea/instalarea/exploatarea echipamentelor care utilizează surse regenerabile de energie sau echipamentelor utilizate în domeniul protecției mediului;
 • asigurarea de personal înalt calificat pentru formarea comisiilor de examinare a candidaților în vederea atestării ca auditori energetici;
 • asigurarea de personal înalt calificat pentru formarea comisiilor de examinare a candidaților în vederea autorizării personalului calificat pentru proiectarea/instalarea/exploatarea echipamentelor care utilizează surse regenerabile de energie sau pentru protecția mediului;
 • asigurarea de personal înalt calificat pentru formarea comisiilor de atestare a calității tehnice a serviciilor de auditare și certificare prestate de companiile cu activitate în domeniul eficienței energetice, surselor de energie regenerabile etc.
 • susţinerea cercetării de specialitate prin participarea la programe de cercetare, burse de studii/cercetare, inclusiv pentru studenţi, deplasări pentru documentare și informare profesională în ţară şi străinătate;
 • organizarea de concursuri având ca tematică eficienţa energetică a clădirilor și instalațiilor aferente, surse regenerabile de energie, casa verde, casa pasivă etc. şi participarea la proiecte de larg interes public;
 • acordarea de diplome si premii de excelenţă pentru lucrări şi/sau activitate în domeniul eficienței energetice, surse regenerabile de energie etc.;
 • colaborarea cu organizaţii profesionale si patronale din România în vederea realizării unor programe nationale sau internationale de interes comun;
 • colaborarea cu autoritățile publice desemnate să reglementeze sau să supravegheze domeniul de activitate al auditorilor energetici;
 • întreţinerea bazei de date şi a sistemului informaţional („site”) propriu;
 • crearea și dezvoltarea unui centru informaţional de profil şi a unui cadru adecvat stabilirii de contacte interne şi internaţionale pentru membrii asociaţiei;
 • crearea și înnoirea periodică a bazei de date cu membrii auditori energetici atestaţi şi a activităţii lor în domeniul eficientei energetice pentru cladiri;
 • avizarea lucrărilor de certificare, auditare și reabilitare energetică efectuate de către auditorii energetici pentru clădiri și proiectanți, în scopul asigurării unui punct de vedere coerent la nivel naţional;
 • acordarea de consultanţă şi îndrumare în activităţile profesionale din sfera eficienţei energetice şi protecţiei mediului înconjurător;
 • angajarea în activităţi promoţionale, de marketing şi de publicitate din sfera auditurilor energetice şi a raţionalizării consumurilor de energie din sectorul clădirilor, fără scop patrimonial;
 • constituirea unui forum online pentru facilitarea întâlnirilor şi schimburilor de opinii dintre specialişti, experţi, cadre didactice, finanţatori şi jurişti care activează în ţară şi străinătate în domeniile eficienței energetice şi protecţiei mediului asociate sectorului clădirilor;
 • urmărirea exercitării competente şi calificate a profesiei de auditor energetic pentru clădiri în conformitate cu codul deontologic al auditorilor energetici pentru clădiri;
 • orice alte activități efectuate în conformitate cu prevederile prezentului statut și cu obiectivele declarate ale asociației.

CALENDAR EVENIMENTE

Iunie 2024
Du Lu Ma Mi Jo Vi Sa
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
© 2024 OAER