Nume cont auditor energetic:

Parola:

CALENDAR EVENIMENTE

Aprilie 2024
Du Lu Ma Mi Jo Vi Sa
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ABONARE NEWSLETTER

OK

STIRI & COMUNICATE DE PRESA

19 mar 2024, ora 10:32
Declarație comună privind EPBD revizuită   Noi, organizațiile subsemnate, ne exprimăm [...]
19 mar 2024, ora 10:13
   Prof. univ. dr. arh. Șerban Țigănaș Decanul Facultății de Arhitectură din [...]
19 ian 2024, ora 15:03
AIIR și OAER își unesc forțele pentru a face  din România un actor mult [...]
21 dec 2023, ora 16:47
Revista Ingineria Instalațiilor nr. 4 / 2023    Vă invităm să consultați acest [...]
28 noi 2023, ora 11:25
COMUNICAT DE PRESĂ OAER 27.11.2023 Toate clădirile noi din România trebuie să fie [...]

PUBLICITATE

PARTENERI

REHVA

SPONSORI EVENIMENTE

Comunicate presa & Stiri

‹ Inapoi la Comunicate presa & Stiri

Mc001/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial


Reglementarea tehnică Mc001/2022

și schimbarea de paradigmă în construirea clădirilor

 

 

 

În data de 17 ianuarie 2023 a apărut în Monitorul Oficial nr. 46 Ordinul MDLPA nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022". Cunoscută specialiștilor simplu ca ”Mc001”, versiunea revizuită a reglementării include numeroase noutăți tehnice care vor intra în vigoare treptat (detalii aici).

 
Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, elaborată de un grup de experți dintr-un consorțiu condus de Universitatea Tehnică de Construcții din București, va sta la baza schimbării de paradigmă în domeniul construcțiilor de clădiri, ajutând deopotrivă toți actorii importanți: autorități centrale și locale, auditori energetici pentru clădiri și proiectanți, executanți și, poate în primul rând, beneficiari.
 
Autorități centrale și locale
Reglementarea precizează documentele care trebuie prezentate de constructori în diferite faze ale proiectării sau în vederea recepționării clădirilor noi (obligatoriu încadrate în categoria NZEB-clădiri cu consum de energie aproape de zero), respectiv a celor existente care se renovează. Formatul și conținutul noului CPE-certificat de performanță energetică, ușor de digitalizat, sunt în acord cu noile standarde europene și cu prevederile directivei de performanță energetică a clădirilor (EPBD), anticipând și o parte din efectele revizuirii acestei directive, așteptate în 2023. Exigențele tehnice impuse de Mc001 vor contribui substanțial la îndeplinirea angajamentelor actualizate ale autorităților naționale (a se vedea Hotărârea nr. 1076/2021 pentru aprobarea Planului național integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030), și anume de a obține pentru sectorul clădirilor o reducere substanțială a consumului de energie finală și a emisiilor de gaze cu efect de seră, respectiv o creștere a procentului privind energia consumată din surse regenerabile până în 2030, iar ulterior o decarbonare a acestui sector până în 2050.
 
Proiectanți și auditori energetici
Metoda de calcul energetic din Mc001/2022, mai complexă decât cea din Mc001/2006 pe care o înlocuiește, este de tip modular, putând fi aplicată atât pentru situația unui apartament evaluat energetic independent (CPE de apartament), cât și pentru clădiri echipate cu sisteme complexe de instalații. Specialiștii vor putea utiliza încă din faza de proiectare Mc001 pentru conformarea clădirilor noi NZEB, fiind definit și procesul de verificare în diferite faze ale realizării unei clădiri noi sau renovării energetice a unei clădiri existente. Este detaliat cuprinsul unui raport de conformare energetică sau al unui raport de audit energetic, sunt precizate piesele dintr-un dosar de certificare energetică, sau dosar de auditare energetică.  
 
Executanți
Pe baza noilor exigențe tehnice incluse in Mc001/2022 (obligativitatea ventilării mecanice a clădirilor nerezidențiale noi sau care se renovează, obligativitatea încadrării clădirii în limite maxime de consum de energie primară ș.a.m.d.), constructorii vor putea accepta mai ușor soluțiile tehnice pentru NZEB oferite corect de proiectanți. Iar pe de altă parte, constructorii vor putea în final oferi beneficiarilor clădiri foarte performante energetic, în care calitatea mediului interior să fie asigurată, indiferent de condițiile exterioare climatice.
 
Beneficiari
Clădirile construite după noua reglementare Mc001 vor consuma mult mai puțină energie, deci facturile pentru energie electrică și termică vor fi substanțial mai mici. Diminuarea facturilor la energie va fi cu atât mai mare cu cât procentul minim admis de 30% privind energia consumată din surse regenerabile, va fi depășit. De asemenea, toate materialele de construcții și echipamentele de instalații utilizate vor fi mai sustenabile, mai fiabile și mult mai atent puse în operă, avantajele fiind cuantificate nu doar până la momentul predării la cheie a investiției, ci pe întreaga durată de viață a clădirii, conform conceptului de "cost global optim".
 
Conf.Univ.Dr.ing. Cătălin LUNGU - manager de proiect din partea UTCB (lider de consorțiu) mulțumește, în numele Prof.Univ.Dr.ing. Radu-Sorin Văcăreanu-Rector UTCB, grupului restrâns de experți care au contribuit substanțial la elaborarea acestei reglementări tehnice fundamentale pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului de clădiri din România. Mulțumim și colegilor auditori energetici care pe parcursul anchetelor publice au transmis puncte de vedere, corecții și completări. Mulțumim de asemenea reprezentanților beneficiarului direct al reglementării, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, care au înțeles importanța exigențelor tehnice incluse în Mc001, implementându-le corespunzător. Mulțumim și conducerii ASRO care a pus la dispoziția autorilor standardele europene pe baza cărora au fost dezvoltate procedurile de calcul energetic. Și nu în ultimul rând, mulțumim reprezentanților antreprenorilor generali și producătorilor de materiale de construcții și echipamente de instalații care au contribuit la creșterea gradului de încredere în aplicarea practică a Mc001/2022.
 

ORDINUL AUDITORILOR ENERGETICI DIN ROMÂNIA (OAER) este o asociație profesională având ca obiectiv crearea cadrului organizatoric în vederea promovării măsurilor, conceptelor și acțiunilor care să conducă la susținerea intereselor profesionale precum și la creșterea și perfecționarea activității absolvenților de învățământ superior de lungă durată și specialiștilor din cercetare, proiectare, execuție și exploatare, pentru realizarea unor clădiri performante energetic. OAER asigură totodată cadrul instituțional, material şi social adecvat de manifestare a membrilor săi, reprezentând și ocrotind interesele auditorilor energetici pentru clădiri. OAER a făcut parte din consorțiul condus de UTCB pentru elaborarea Mc001/2022, alături de AIIR.
 
 
Președinte OAER
Conf.Univ.Dr.ing & econ Cătălin Lungu

Tel 021-2524295, office@oaer.ro

© 2024 OAER